Staw pstrągowy

  • Przy łowieniu pstrągów należy bezwzględnie używać podbieraka,
  • Wszystkie złowione ryby należy przetrzymywać w siatce, nie wolno ich wypuszczać z powrotem do wody !!!
  • Wszystkie złowione pstrągi należy zakupić !!!
  • Należy sprawdzać siatki na ryby czy nie są dziurawe !!!
  • Nie wolno przechodzić ze złowionymi pstrągami bez ich zważenia, na duży staw !!!
  • Nie wolno przechodzić z dużego stawu z siatką z rybami na mały staw (pstrągowy) w takim wypadku wypożyczenie drugiej siatki można uzyskać bezpłatnie od gospodarza

Naruszenie któregoś z podpunktów, bądź nie zgłoszenie ryb do zważenia może spowodować usunięcie wędkarza z łowiska!!!