Regulamin Łowiska

1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.

2. Łowisko czynne jest cały rok, od poniedziałku do piątku od 700 - 2100 w weekendy oraz święta od 500 - 2100 (nie dłużej jednak niż od świtu do zmierzchu)

3. Łowisko składa się z dwóch stawów dużego oraz małego.

Duży staw – dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim. Spinning bez użycia kotwiczek, przy małej frekwencji wędkarzy. Metoda na żywca zabroniona.  Jeden wędkarz łowi przy użyciu max. 2 wędek.

Mały staw – dozwolona tylko metoda spławikowa! Jeden wędkarz łowi przy użyciu max. 2 wędek.

4. Nie sprzedajemy ryb z naszych stawów!

5. Przy wejściu należy zarejestrować się w Restauracji, wybrać stanowisko oraz uiścić opłatę wstępną.  Zmianę stanowiska należy zgłosić obsłudze.

6. Łowiskiem zarządza „Gospodarz łowiska”, który ma prawo do:

żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przybywających i obecnych na łowisku

kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, kradzieży ryb lub innych rzeczy z terenu łowiska

wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży.

7. ZABRANIA SIĘ brodzenia i stania w wodzie, wjeżdżania pojazdami na teren łowiska, zakłócania spokoju, zaśmiecania terenu łowiska oraz wody (śmieci, niedopałki papierosów!) niszczenia brzegów oraz wyposażenia łowiska, kąpieli w stawach, spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta, rozchodzenia się po części terenu gospodarczego i mieszkalnego, rozpalania grilla oraz wnoszenia alkoholu zakupionego poza Łowiskiem.

8. Podczas łowienia:

ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka i kładziemy w kołyskach lub na matach!

ryby, które udało nam się bez problemu odhaczyć i nie są okaleczone – wypuszczamy do wody, ryby skaleczone bądź słabe należy przekazywać obsłudze łowiska.

9. NĘCENIE, dozwolone jest użycie jedynie zanęty wędkarskiej bez konserwantów. Zakaz używania zanęty ORZECH TYGRYSI! Niezużyte resztki zanęty wyrzucamy do kosza na śmieci!

10. Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą karze grzywny w wysokości 1000 zł.

11. Obiekt jest monitorowany!

12. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.

13. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

14. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu!

 15. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.