Regulamin Łowiska

 NA TERENIE ŁOWISKA OBOWIĄZUJE ZAKAZ ROZPALANIA GRILLA!

1. Do korzystania z łowiska nie jest potrzebna karta PZW.

2. Łowisko czynne jest cały rok, od poniedziałku do piątku od 700 - 2100 w sobotę i niedzielę oraz święta od 500 - 2100 (nie dłużej jednak niż od świtu do zmroku)

3. Dozwolone jest wędkowanie wszystkimi metodami zgodnymi z kodeksem wędkarskim, spinning bez użycia kotwiczek. Jeden wędkarz łowi przy użyciu max 2 wędek.

4. Łowisko pobiera opłaty za wstęp i złowione ryby wg ustalonego cennika.

5. Przy wejściu należy zarejestrować się w barze i wybrać stanowisko. Zmianę stanowiska należy zgłosić. Każda osoba wędkująca lub towarzysząca dostaje pokwitowanie uiszczenia opłaty wstępnej.

6. Łowiskiem zarządza „Gospodarz łowiska”, który ma prawo do:

żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przybywających i obecnych na łowisku

kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby, które wędkarz chce zabrać, zostały zgłoszone do zważenia

wypraszania z terenu łowiska w przypadku: głośnego zachowywania się, śmiecenia, dewastacji, kradzieży.

7. ZABRANIA SIĘ brodzenia i stania w wodzie, wjeżdżania pojazdami na teren łowiska, zakłócania spokoju, zaśmiecania terenu łowiska oraz wody (śmieci, NIEDOPAŁKI PAPIEROSÓW!!!) niszczenia brzegów oraz wyposażenia łowiska, kąpieli w stawach, spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta oraz rozchodzenia się po części terenu gospodarczego i mieszkalnego, rozpalania grilla oraz wnoszenia alkoholu zakupionego poza Łowiskiem.

Należy zabezpieczać lekkie przedmioty przed wiatrem (torebki foliowe itp.)

8. Podczas łowienia:

ryby z wody wyjmujemy tylko za pomocą podbieraka i kładziemy na matach!

wszystkie złowione ryby, które chcemy zakupić, przetrzymujemy wyłącznie w siatce, a po zakończeniu wędkowania przynosimy do gospodarza

ryby, których nie chcemy zakupić, a udało nam się je bez problemu odhaczyć i nie są okaleczone – wypuszczamy do wody, ryby skaleczone bądź słabe należy przekazywać obsłudze łowiska.

w przypadku gdy nie możemy bezpiecznie odhaczyć ryby, nie wolno samemu na siłę wyrywać haczyka, poprosić o pomoc obsługę.

9. Dzieci mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

10. Gospodarz łowiska nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.

11. Osoby które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb oraz niszczenia wyposażenia łowiska podlegać będą karze grzywny w wysokości 500 zł.

12. OGRANICZAMY NĘCENIE, Dozwolone jest użycie jedynie zanęty wędkarskiej bez konserwantów. Resztki przynęty, zanęty zabieramy ze sobą lub  wyrzucamy do wody – nie do koszy na śmieci, utrudnia to segregację odpadów.

13. ZAKAZ STOSOWANIA ZANĘTY ORZECH TYGRYSI!

14. Zastrzegamy sobie prawo zatrzymania na łowisku okazów ryb powyżej 5 kg.

15. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu !!!

16. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.